Forhistorie

Forhistorie

Fyrstedømmet Miragliano har igennem historien stået som et stærkt bolværk overfor Skaven-horderne, når de kastede sig over det nordlige Tilea. Men hvor hovedstaden Miragliano står stærk og sikker bag stærke mure og solide tårne, har resten af fyrstedømmet været hårdt presset.

Specielt de lokale handelsbyer i fyrstedømmet har gang på gang måtte kæmpe eller forgå. Som valget mellem liv og død har man enten måtte stå imod horderne eller flygte med alt, hvad man kunne bære. Kun for igen at vende tilbage og starte forfra.

Men nu er lykken vendt. For få dage siden formåede fyrstedømmets lejetropper at slå Skaven-hordernes hovedstyrke tilbage. Slaget har stået nær handelsbyen Letamaio, og netop den lille handelsby har været grundstenen i de forsyningskæder, som har sikret ressourcer og mad til den lange krig. 

Og netop som midsommeren står for døren, kan fyrstedømmets indbyggere fejre en stor sejr. Fyrsten af Miragliano har personligt skrevet til Letamaios bystyre og takket dem for deres enorme indsats for bystaten.

Fyrsten har erklæret, at Letamaio-slaget skal fejres som en helligdag i hele riget. Og den største og mest vidunderlige midsommerfest skal stå i byen Letamaio, betalt af fyrsten selv.

 

Byen Letamaio

Byen Letamaio blev grundlagt som en stille markedsby for små 100 år siden. Byen skulle sikre en fast og stabil produktion af fødevarer til fyrstedømmets behov. Hurtigt har den mindre handelsby kunne vinde frem som et lille men rigt handelscentrum i det nordlige Miragliano.

Specielt byens forsyninger til fyrstedømmets tropper haft stor indflydelse på byens økonomi.

Men i sejrens sødme er der også bitre frugter; for nu hvor fyrstedømmets tropper har sejret, så kan det ikke undgås at mængden af varer til tropperne vil falde, og dermed byens indtægter. Er der plads til så mange store handelshuse og familia’er i én by, hvis penge-træet begynder at visne? Allerede før sejren blev erklæret er byens store familia’er begyndt at strides om handelsaftaler og om hvem der må handle med hvilke varer. 
Samtidig er bystyret under pres. Kan man håndtere de omvæltninger Letamaio står overfor? 

Og kan byens borgere vide sig sikre på at Skaven-horderne endeligt er besejret? krigen har varet i mange år, så hvordan kan Letamaios borgere være sikre på at der ikke kommer nye angreb nu hvor lejetropperne rejser.
Den lille by er også kendt vidt og bredt for sit Pantheon indviet til ære for alle de faldne i Skaven-krigene. Byens omsorg for at ære de faldne har også vakt fyrstens glæde og taknemmelighed.

Letamaio er inddelt i flere bydele kaldet “contrada”. Hver contrada er styret eller ledes af en familia. Bydelene er centrum for deres egne traditioner og ideer, og har deres egen farve. Disse traditioner og ideer er ofte kilden til mange konflikter. Mange gange har natten endt i blodige fejder i byens gader. Alle i en contrada er som udgangspunkt klient til en familia.
Klienter bærer deres familias farve som et armbind. Og netop denne inddeling i contrada giver anledning til mange vendettaer. En klient er beskyttet af sin Don/Donna, og derfor kan der hurtigt komme fart på problemerne, hvis klienter fra forskellige contrada kommer op og toppes.

 

De fremmede

Stanken af penge blæses vidt omkring. Og Letamaios placering på handelsvejen til Miragliano gør det ideelt at handle netop her. Handelskaravanerne slog ofte stop i Letamaio i byens første år. Og de seneste år har fremmede handels familier og karavaner fra f.eks. Kejserriget og Araby fået øjnene op for det gunstige i at have permanente kontorer i Letamaio, og på den måde få en bid af kagen. Karavaner fra Bretonia og Grænserigerne er heller ikke et umuligt syn.

De fremmedes handelsvarer har da også medbragt nye varer og luksus til Letamaio, og efter den første skepsis har byens borgere da også taget de nye og eksotiske varer til sig som en del af deres dagligdag.
Men de fremmede har også en dagsorden. Deres ankomst i Letamaio er udsprunget af en stigende velstand. Hvordan tilkæmper man sig en plads i en fremmed by hvis der knap nok er velstand nok til dem der allerede bor her.