Letamaio Artiklerne
Med lov skal by bygges!

Letamaio-Artiklerne

Ved vor fyrstes hånd, i hans nåde, gives disse artikler til bestyrelse og ledelse af Letamaio og dennes jorde. 
Disse artikler gælder for byens domæne og for alle som befinder sig deri. Letamaios domæne fastsættes hvert år ved solopgangen midsommer morgen, og rækker fra byens Grundlægger-søjle 6 mile fra byens yderste hus. 

Letamaio er inddelt i 5 contrada som sat ved byens grundlæggelse. En contradas eksistens vurderes af Censor og Curia ved hver midsommer
– Fyrsten af Miragliano

 

Artikel 1 – Curia Legalia

§.1.
Letamaios diglige ledelse føres af Censor
Censor udpeges direkte af Fyrsten af Miragliano
Censor er leder af Curia
Censor har fyrstens fulde autoritet til bestyrelse og forsvar af Letamaio

§.2.
Curia er nedsat til at hjælpe og vejlede Censor. 
Curia består af 2 senatorer fra hver contrada.
Senatorer udpeges af den regerende familia i hver contrada.

§.3. Curias afstemninger startes af Censor og afgøres ved simpelt flertal.
Ingen vedtagelser kan gå imod Letamaio-artiklerne.
Censor fortolker Letamaio-artiklerne.

§.4.
Det er Curias opgave; 
– at fastlægge skat og afgift
– at indrive skat og afgift
– at fastlægge ordensregler
– at fastlægge straffe-ramme
– at aflønne byvagten
Censor kan pålægge Curia yderligere opgaver.

 

Artikel 2 – Curia Justitia

§.1. 
Curia fungerer som domstol i Letamaio.
Senatorerne agerer dommere i retsager.
Dommere udmåler straf.

§.2.
Censor kan ikke agere som dommer.
Dommere til retssager findes ved lodtrækning.
Straf-udmåling kan ankes til Censor.

§.3.
Retssager kan ikke rejses i Curia for handlinger forbundet med Vendetta.

§.4. 
Alle borgere i Letamaio har ret til at føre sag ved domstolen. 

 

Artikel 3 – Vendetta

§.1.
Alle kan erklære Vendetta
Klienter kan kun erklære vendetta med en familias opbakning

§.2.
 Et Vendetta kan være personligt eller pluralt.

§.3. 
Man kan ikke erklære Vendetta mod præster, By-garden, Censor og fyrstelige repræsentanter.
Det er ulovligt at afbryde et Vendetta uden dekret fra Curia.

§.4.
Vendetta må ikke udføres under siesta som markeres ved byklokken.

 

Artikel 5 – Almen Ro og Orden

§.1. 
I Letamaio er det er forbudt at; 
– Grave toilethuller i andres haver
– Blokere døre med karavaner
– At holde mere end 20 katte
– At synge falsk efter midnat
– At tisse i nærheden af madboder og cafeer
– At drive hore-virksomhed på byens store plads
– at holde større dyr end køer inden for bygrænsen
– Flage med andre contrada-farver end sin egen
– Kaste med afføring fra dyr, mennesker etc.

§.2. 
Tyveri og Røveri straffes ved dommers vurdering.

§.3.
Mord straffes med døden eller dommers vurdering.

§.4. 
Desertering og Forræderi straffes ved døden eller ved dommers vurdering. 

§.5. 
Periode-slaveri og erstatnings-slaveri kan idømmes ved dommers vurdering.