Vilkår

Ved din tilmelding og deltagelse i scenariet “Midsommer” er du indforstået med:

At Foreningen “TRoA – The Realm of Adventures” og/eller arrangørgruppen ikke kan drages til ansvar for fysiske, psykiske eller materielle skader, du påfører dig selv eller andre før under og efter scenariet.

Dansk lovgivning om alkohol og euforiserende stoffer bliver fulgt.

Hvis man bryder loven eller er til fare for andre, bliver man sendt hjem for egen regning.

Du accepterer, at der til scenariet vil blive taget billeder og video, som arrangørgruppen og Foreningen “TRoA – The Realm of Adventures” har fuld råderet over, og dermed har ret og mulighed for at offentliggøre og fremvise, på hjemmesider eller som reklamemateriale efterfølgende.

Hvis man ikke ønsker at fremtræde på billeder, video etc, så skal man kontakte arrangørerne.

For at fremme samarbejde og kommunikation mellem spillets deltagere vil dit navn og kontaktoplysninger blive delt med andre i din gruppe og med dine valgte relationer. Og dit navn kommer til at fremgå af deltagerlisten på hjemmesiden.